آسان سرویس

کتاب آموزش تعمیروعیب یابی گیربکس اتوماتیک 6 سرعته خودروهای هیوندا و کیا

کتاب آموزش تعمیروعیب یابی گیربکس اتوماتیک 6 سرعته خودروهای هیوندا و کیا


 مشخصات ( انواع گیربکس اتوماتیک 6 دنده و مقدار روغن گیربکس اتوماتیک و استاندارد های روغن)

توضیح سیستم مبدل گشتاور

عیب یابی مبدل گشتاور

تست مبدل گشتاور

خرابی های مبدل گشتاور

شرح دنده های سیاره ای

سیستم هیدرولیک گیربکس6 سرعته

سیستم الکترونیک گیربکس 6 سرعته

تست فشار گیربکس اتوماتیک 6 سرعته

بازو بست گیربکس 6  سرعته

شیم و فیلرگیری گیربکس اتوماتیک

نکات فنی

کتاب آموزش تخصصی تعمیر و عیب بابی گیربکس اتوماتیک مشتمل بر عیب یابی و تعمیر گیربکس های  6 سرعته هیوندا و کیا میباشد.